Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa złożyło wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki od 31 października – podała spółka w komunikacie. Tydzień temu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu poparło połączenie z Lotosem. Na informację o planowanym połączeniu PGNiG z Orlenem zareagowała giełda.

Kolejna spółka może zejść z warszawskiego parkietu. Będzie wezwanie

Akcjonariusze PGNiG podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przegłosowali 10 października jej połączenie z PKN Orlen. PGNiG chce, aby 31 października giełda zawiesiła możliwość kupowania i sprzedawania akcji spółki. W kolejnym kroku papiery paliwowego giganta zostaną całkowicie wycofane z GPW. Dzisiaj rano doszło jednak do nagłego i znaczącego spadku. W mediach nie pojawiły się jednak żadne nowe informacje. Szybko doszło do odrabiania strat i pod koniec sesji kurs oscyluje już wokół poziomu otwarcia.

  1. Ostatnie transakcje zawierane były po kursie 5,15 zł.
  2. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia – majątek PGNiG zostanie przeniesiony do Orlenu w zamian za akcje.
  3. Spółki poinformowały w komunikacie, że w piątek podpisały plan połączenia, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia

Obie państwowe spółki ogłosiły właśnie podpisanie dokumentu, który reguluje warunki transakcji. W związku z połączeniem PGNiG informował – podobnie, jak Orlen – że proces ten znacząco wzmocni krajowych rynek, pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych, oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu. Wcześniej, 26 wrześniu 2022 r., na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się ówczesny rząd. Z kolei NWZ Orlenu podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie koncernu 28 września 2022 r.

Nowy polski gazoport uderzy w Litwę? Ekspert wyjaśnia

Od początku maja trwa zwyżka, która sięga już 11%, ale dopiero w ostatnich dniach zwiększyła się dynamika tego ruchu. W ostatnich 5-6 sesjach, kurs praktycznie stoi w miejscu, a układ kolejnych dołków nadal jest charakterystyczny dla hossy. Warto pamiętać, że pod koniec kwietnia BM mBanku podniosło wyceny kilku banków, w tym PKO BP do 71 zł. Pierwsza sesja nowego tygodnia przynosi umiarkowane wzrosty na GPW. Patrząc na indeks największych spółek WIG20, mamy odnotowane nowe maksimum trendu wzrostowego. Mimo, że dynamika wzrostów jest obecnie dość słaba, najbliższe dni powinny przynieść próbę wybicia ponad 2600 pkt.

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia. Znamy warunki

Biorąc pod uwagę kursy z zamknięcia sesji z 28 lipca, parytet rynkowy jest nieco inny – 0,08. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął decyzję o wykluczeniu z obrotu akcji PGNIG oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji PKN Orlen – podał PKN Orlen. Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen.

Niedawno spółka ogłosiła, że wypłaci dywidendę w wysokości 4,34 zł, co stanowi niemal 8% stopę zwrotu. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r. List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG.

Ostatnie transakcje zawierane były po kursie 5,15 zł. Wycofaniem z obrotu na giełdzie kilku miliardów akcji państwowego LiteForex broker Forex-przegląd i informacje LiteForex giganta gazowego. Papiery wyceniane ostatnio na prawie 30 mld zł zostaną wykluczone z obrotu 18 listopada.

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG – podały spółki w komunikatach. W zamian za jedną akcję PGNiG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej. Kiedy świat otwiera się przejechać na Wenecji Simplon-Orient-Express, Europa Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej.

Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG. Zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele właśnie po połączeniach z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, Ixico oczekuje najlepszych wskazówek do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł. Równocześnie giełda zdecydowała o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego ponad pół miliarda akcji zwykłych PKN Orlen. Ostatnie notowanie akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na warszawskiej giełdzie odbyło się 28 października, natomiast trzy dni później czyli 31 października biura maklerskie przestały przyjmować zlecenia na kupno i sprzedaż tych walorów.

Akcjonariusze drugiej ze spółek za jeden walor otrzymają 0,0925 akcji płockiego koncernu. Orlen informował, że sąd doręczył koncernowi pozew złożony przez akcjonariusza byłego już wtedy PGNiG o uchylenie uchwały NWZ tej spółki z 10 października 2022 r. W sprawie jej połączenia z Orlenem oraz zgody na proponowane zmiany statutu Orlenem wraz z żądaniem ewentualnym o stwierdzenie nieważności tejże uchwały. „W ocenie spółki pozew jest bezzasadny” – podkreślił wówczas Orlen. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen — poinformowało PGNiG w poniedziałek. Orlen robi kolejny krok do stworzenia wielkiego multienergetycznego koncernu.

Takie zachowanie kursu sugeruje, ze popyt na te akcje utrzymuje się na dobrym poziomie. Spółka nie przekazała dzisiaj nowych informacji, wydaje się, że zwyżka ma związek z sytuacja na rynku ropy naftowej. W tym roku akcje Orlenu były wyceniane na 90 zł i wydaje się, że to jest obecnie poziom docelowy dla trwających wzrostów. Notowania PZU od przełomu września i października 2022 roku znajdują się w wyraźnym trendzie wzrostowym, systematycznie rosnąc o niemal 150%. Obecnie kurs zdołał wybić się górą z kanału wzrostowego, co sugeruje przyspieszenie dynamiki wzrostów. Zdaniem analityków, kompromis między rządem a spółkami, dotyczący wydzielenia aktywów węglowych jest już bliski osiągnięcia, co powinno wspierać notowania tych spółek.

Warunki PKN Orlen przy przejmowaniu Lotosu nie spowodują wzrostu cen, gwarantują, też że rynki pozostaną otwarte – oceniła wtedy europejska komisarz ds. Wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne – poinformowała Vestager. — Te synergie możemy bardzo szybko wypracować — dodał Daniel Obajtek. Przypomniał, że w czasie ostatnich czterech lat płocki koncern zainwestował 35 mld zł. Zdaniem analityków, wydaje się, że osiągnięto kompromis między rządem a spółkami, w postaci deklaracji sprzedaży elektrowni węglowych przez spółki energetyczne do kilku państwowych podmiotów “quasi NABE”. Na najwyższy poziom od sierpnia 2022 roku wspina się dzisiaj kurs Orlenu.

W mediach społecznościowych wskazał, że “silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej Polski”. “Co jest grane na GPW” – to cykl podsumowujący wszystko to co działo się podczas dzisiejszej sesji. Analizujemy główne indeksy, szeroki WIG oraz WIG20 indeks największych spółek z GPW.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o wykluczeniu z obrotu akcji PGNiG z dniem 18 listopada 2022 r. Chodzi o prawie 5,8 mld akcji zwykłych na okaziciela serii A. Spółki podały, że połączenie PGNiG z PKN Orlen będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Spółka poinformowała też, że przeprowadzi ofertę publiczną Akcji Połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów.

Do jej działalności należy też zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczenie usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 mld 964 mln zł w 2021 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu czy dystrybucją paliw gazowych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek już skomentował podpisanie planu połączenia.

Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Miesiąc temu Obajtek wskazywał, że Lotos przejmie na przełomie lipca i sierpnia, a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo czeka ten sam los w tym roku, prawdopodobnie na przełomie września i października.

Nadal relatywnie słabo spisują się spółki z sektora babkowego, stąd wynika także dość słaby obraz techniczny głównego indeksu WIG20. Patrząc na wykres PKO BP mamy jednak promień nadziei jakim jest spowolnienie tempa spadków. W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października. W prezentacji zamieszczonej na stronie Orlen przekazał, iż przewiduje, że Walne Zgromadzenie Orlenu odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku. “Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022” – poinformowała spółka.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Po informacji o podpisaniu planu połączenia, kurs akcji PGNiG rośnie na warszawskiej giełdzie o ponad 13 proc. Jak podaje PKN Orlen, akcjonariusze PGNiG w zamian za jedną akcje spółki otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Informując we wtorek o decyzji płockiego Sądu Okręgowego, Orlen podał, że chodzi o jedno z postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) PGNiG z 10 października 2022 r.

W prezentacji podano też, że w wyniku transakcji wynikającej z planu połączenia zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu Serii F. Połączenie z PGNiG odbyło się w ramach budowy przez Orlen multienergetycznego koncernu, w skład którego weszły też Grupa Energa i Grupa Lotos. Przy takim kursie akcji cały biznes PGNiG można było wycenić na 29 mld 746 mln zł. Aktualnie na giełdzie są tylko trzy większe spółki. Warto zauważyć, że już wcześniej obrót tymi akcjami został zawieszony. Ostatni raz inwestorzy mogli kupować i sprzedawać na giełdzie w Warszawie te papiery 28 października.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *