KATILAŞMA SIRASINDA KALIP SICAKLIĞININ DÖKÜM-KALIP ARA YÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bahadır HOZİKLİGİL PDF Ücretsiz indirin

Güneş ışınımı sayesinde ısısı artan su kollektörün üst örtüsünde yoğuşmuştur. Yoğuşan su, kollektördeki eğim vasıtasıyla da aşağı doğru akarak temiz su deposunda toplanmıştır. Damıtılmayan ve içinde tuz artıkları bulunan su ise ayrı bir kanalla dışarı alınmıştır. Bu işleyiş damıtma kollektörü ile ham su deposunun arasına yerleştirilmiş olan kontrol sistemi sayesinde sağlanmaktadır. 92 77 Isı pompalarının kullanıldığı süreçler de, atılan(sıcak) ve çekilen(soğuk) ısı kaynakları mevcut olmaktadır Sıcak ve soğuk ısı kaynakları arasındaki sıcaklık farkı küçük olmalıdır. Isı transferi uzun bir zaman aralığında gerçekleşmelidir.

Soğutma ve ısıtma işlemlerine ihtiyaç duyulmalıdır. Bu uygulamalarda ısı pompası tesisatı hem ısı geri kazanımı, hem de prosesi gerçekleştirmektedir. Günümüzde kurutma süreci, sanayinin her koluna girmiştir. En basit kurutma süreci, havanın ısıtılmak suretiyle bağıl neminin düşürülmesi ve böylece nem alma kabiliyetinin artmasının sağlanmasıdır. Islak ürün üzerine gönderilen bu hava, nemi bünyesine aldıktan sonra dışarı atılmakta veya bir kısmı geriye by-pass yapılmaktadır.

Böylece, içerideki su ısınarak buharlaşır ve cam örtüde yoğuşur. Yoğuşan bu su daha sonra da örtüdeki eğim sayesinde aşağı doğru akarak toplama kaplarında biriktirilir. Elde edilen günlük damıtılmış su miktarı 3-5,5 litre/m 3 olarak değişmektedir [16]. Şekil Asimetrik sera tipi güneş enerjili damıtıcı [15] Güneş enerjili damıtıcılar ile termosifonun birlikte kullanıldığı sistemler Şekil 3.20 de gösterilen sistemde güneş enerjisiyle su ısıtma ve damıtma işlemleri birleştirilmiştir. Bu sistemle ilgili çalışmaları Meksika Sağlık Sekreterliği yapmıştır. 49 34 Ortam sıcaklığının ve rüzgârın özellikle damıtıcıdan çevreye olan ısı geççisinde etkisi olmaktadır.

Tropik bölgelerde, kollektörde m 2 de yaklaşık 1 m 3 /yıl ürün vermektedir. Elde edilen ürünün artırılması, maliyetin düşürülmesine ve kullanım kolaylığına bağlıdır. 85 70 Toprak kaynaklı ısı pompaları yazın ve kışın sırasıyla serinlemek ve ısınmak amacı ile kullanılabilmektedir. Yeraltına gömülen borular içinden geçen akışkan yazın serinlemek için yeraltına ısı verir. Yazın dışarıda ya da konut içinde hava sıcak olmasına rağmen toprak sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıktadır. Kışın ise sistem ters şekilde çalışır ve topraktan ısı çekerek ısıtmak istenilen ortama verir. Güneş enerjisinden yararlanan ısı pompası sistemleri, daha düşük toplayıcı sıcaklığında çalıştıklarından, toplayıcı verimi diğer güneş enerjisi sistemlerinde olduğundan yüksektir\. Ücretsiz dönüşlerle favori slot oyunlarını riske atmadan oyna. mostbet giriş\. Kaynak olarak güneş enerjisinden yararlanıldığında iki temel sistem söz konusudur.

Ara yüzeyde uyumsuz temas durumu devam etse bile ısı transferi çok düşük bir değere düşebilir. Metal-kalıp ara yüzeyinin birbirinden tam olarak ayrılmasıyla oluşan boşluk hava boşluğu olarak adlandırılır (Şekil 2.1.d). Hava boşluğu oluşumu döküm parça ve metal kalıp yüzey etkileri, döküm ve kalıp malzemesindeki dönüşümler ve geometrik etkiler olmak üzere üç faktörden etkilenir. 29 12 malzemesinin yüzeyinde kalıp ve döküm parça arasındaki havayı tahliye edecek ince kanallar meydana gelir [Nyamekye ve ark., 1994]. Metaller katılaşma sırasında hacimsel olarak küçülürler. Bu hacimsel küçülme döküm parçanın farklı kesitleri arasında gerilimler meydana getirerek döküm parçanın metal kalıpta sıkışmasına neden olur. Yağlayıcı özelliğe sahip bir kaplama malzemesi döküm parçanın kalıptan ayrılma özelliğini geliştirir [Nyamekye ve ark., 1994]. Kaplama malzemesi düşük veya yüksek termal iletkenliğe sahip olabilir. Düşük termal iletkenliğe sahip kaplama malzemesi kalıp-metal ara yüzeyinde termal direnci arttırırken yüksek termal iletkenliğe sahip kaplama malzemesi ısı iletimini hızlandırır [Fortin ve ark., 1992, Kuo ve ark., 2001]. Kaplama homojen kalınlığa sahip olmak zorundadır. Daha ince kaplama kalınlığı doğal olarak daha düşük termal direnç ve daha yüksek ısı transfer oranı sağlar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *